Februar

18.2. - 20.2.

UCI 2.1

#17

Mathias Bregnhøj

26.2.

UCI 1.PRO

#40

Jacob Eriksson

27.2.

UCI 1.PRO

Jacob Eriksson

Marts

6.3.

UCI 1.2

#1

Elmar Reinders

13.3.

UCI 1.1

Martijn Budding

17.3. - 20.3.

UCI 2.2

#12

Elmar Reinders

April

2. 4.

UCI 1.1

#4

Jacob Eriksson

6.4. - 9.4.

UCI 2.2

#1

Lucas Eriksson

25. 4. - 1.5.

UCI 2.2

#21

Maj

21. 5.

UCI 1.2

#4

22. 5.

UCI 1.2

#2

24. 5. - 29.5.

UCI 2.PRO

#16

Juni

8. 6. - 12.6.

UCI 2.PRO

#13

18. 6.

U23 Danske mesterskaber | Enkeltstart

NAT

19. 6.

U23 Danske mesterskaber | Linjeløb

NAT

#17

22. 6.

Hollandske mesterskaber | Enkeltstart

NAT

23. 6.

Danske mesterskaber | Enkeltstart

NAT

#19

23. 6.

Svenske mesterskaber | Enkeltstart

NAT

24. 6.

U23 Luxembourgske mesterskaber | Enkeltstart

NAT

#3

26. 6.

Danske mesterskaber | Linjeløb

NAT

#9

26. 6.

Hollandske mesterskaber | Linjeløb

NAT

#28

26. 6.

Svenske mesterskaber | Linjeløb

NAT

#1

26. 6.

Luxembourgske mesterskaber | Linjeløb

NAT

#8

Juli

3. 7.

U23 Luxembourgske mesterskaber | Linjeløb

NAT

#1

29. 7. - 1.8.

UCI 2.2

#1

September

13.9. - 17.9.

UCI 2.PRO

#22